گزارش تشکیل کلاس ها

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تشکیل کلاسها از امروز مورخ 24 / 3 / 1396 لغایت 30 / 03 / 1396

ردیفنوع اعلامتاریخ جلسه جبرانی/کنسلی/فوق العادهشماره کلاس جبرانیساعتنام استادکد درسنام درسمکان برگزاریتاریخ اعلامتوضیحات
1 جبرانی 1396/3/27 624 14-16 فرزاد قائمی 301 فارسی عمومی ساختمان رضوان 1396/3/17 جلسه ی رفع اشکال برای تمامی گروه ها - شروع 14:30 الی 16
2 جبرانی 1396/3/27 622 14-16 سیدعباس محمدزاده رضایی 301 فارسی عمومی ساختمان رضوان 1396/3/24 کلاس رفع اشکال برای تمامی گروه ها - شروع ساعت 14:30
قابل توجه دانشجویان محترم:
جهت اطلاع از برنامه ی کلاس های حل تمرین به بورد امور کلاس ها مراجعه نمایید.
قبل از شروع کلاس مکان برگزاری کلاس درس خود را از روی بورد آموزشی امور کلاس ها مشاهده نمایید.

گزارش کنسلی و جبرانی کلاس های حل تمرین، تاخیر و تعجیل در برگزاری کلاس ها، جابجایی مکان برگزاری کلاس و مکان برگزاری امتحان (میان ترم):
جا به جایی مکان برگزاری کلاس(امتحان میانترم):
جلسه ی حضوری رسیدگی به اعتراضات: ریاضیات پایه - استادخانم مسلمی - یکشنبه - 96/3/28 - ساعت 10 - کلاس 622