گزارش تشکیل کلاس ها

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تشکیل کلاسها از امروز مورخ 25 / 7 / 1396 لغایت 26 / 07 / 1396

ردیفنوع اعلامتاریخ جلسه جبرانی/کنسلی/فوق العادهشماره کلاس جبرانیساعتنام استادکد درسنام درسمکان برگزاریتاریخ اعلامتوضیحات
1 کنسلی 1396/7/25 8-10 مژگان علی آبادی 104 تربیت بدنی ساختمان رضوان 1396/7/24
2 کنسلی 1396/7/25 8-10 اهدا طبق فروش 104 تربیت بدنی ساختمان رضوان 1396/7/24
3 کنسلی 1396/7/25 8-10 اکرم حسینی 484701 خواندن و درک مطلب ۱ ساختمان رضوان 1396/7/25
4 کنسلی 1396/7/25 10-12 مژگان علی آبادی 104 تربیت بدنی ساختمان رضوان 1396/7/24
5 کنسلی 1396/7/25 10-12 104 تربیت بدنی ساختمان رضوان 1396/7/24
6 جبرانی 1396/7/25 511 12-14 سحر فاطمی 583404 برنامه نویسی کامپیوتر ساختمان رضوان 1396/7/22
7 جبرانی 1396/7/25 640 14-16 بهاره عطار علیایی 521601 کارگاه برق ساختمان رضوان 1396/7/22
8 جبرانی 1396/7/26 624 8-10 زهرا تجریشی 452724 متون فقه ۳ ساختمان رضوان 1396/7/18
9 جبرانی 1396/7/26 425 8-10 سیداحمد علوی 452510 اصول فقه(۱) ساختمان رضوان 1396/7/18
10 جبرانی 1396/7/26 411 10-12 سیدمهدی زرقانی 91920508 تطور متون شعر فارسی ساختمان رضوان 1396/7/24
11 جبرانی 1396/7/26 425 10-12 سیداحمد علوی 452510 اصول فقه(۱) ساختمان رضوان 1396/7/18
12 جبرانی 1396/7/26 423 16-18 محمد مهدی قمیان 92522301 زبان تخصصی(جبرانی کارشناسی) ساختمان رضوان 1396/7/22
13 جبرانی 1396/7/26 526 16-18 سیده مینا حامدی 474703 گفت و شنود (1) ساختمان رضوان 1396/7/22
قابل توجه دانشجویان محترم:
جهت اطلاع از برنامه ی کلاس های حل تمرین به بورد امور کلاس ها مراجعه نمایید.
قبل از شروع کلاس مکان برگزاری کلاس درس خود را از روی بورد آموزشی امور کلاس ها مشاهده نمایید.

گزارش کنسلی و جبرانی کلاس های حل تمرین، تاخیر و تعجیل در برگزاری کلاس ها، جابجایی مکان برگزاری کلاس و مکان برگزاری امتحان (میان ترم):
جا به جایی مکان برگزاری کلاس(امتحان میانترم):
قابل توجه دانشجویان محترم: به اطلاع می رساند کلیه کلاسهای واقع در سالن باغبان باشی از 96/7/22 الی96/7/27 تشکیل نمی گردد.