گزارش تشکیل کلاس ها
تا این لحظه هیچ کلاسی کنسل نشده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تشکیل کلاسها از امروز مورخ 15 / 4 / 1398 لغایت 21 / 04 / 1398

ردیفنوع اعلامتاریخ جلسه جبرانی/کنسلی/فوق العادهشماره کلاس جبرانیساعتنام استادکد درسنام درسمکان برگزاریتاریخ اعلامتوضیحات
اعلام حضور اساتید جهت پاسخگویی به درخواست ها:
رسیدگی به پاسخنامه های امتحان درس حسابداری صنعتی 2 جناب آقای محمد آبادی دوشنبه مورخ 98/4/15 ساعت 13:45 تا 14:15