گزارش تشکیل کلاس ها
تا این لحظه هیچ کلاسی کنسل نشده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تشکیل کلاسها از امروز مورخ 6 / 4 / 1397 لغایت 12 / 04 / 1397

ردیفنوع اعلامتاریخ جلسه جبرانی/کنسلی/فوق العادهشماره کلاس جبرانیساعتنام استادکد درسنام درسمکان برگزاریتاریخ اعلامتوضیحات
قابل توجه دانشجویان محترم:
جهت اطلاع از برنامه ی کلاس های حل تمرین به بورد امور کلاس ها مراجعه نمایید.
قبل از شروع کلاس مکان برگزاری کلاس درس خود را از روی بورد آموزشی امور کلاس ها مشاهده نمایید.
گزارش کنسلی و جبرانی کلاس های حل تمرین، تاخیر و تعجیل در برگزاری کلاس ها، جابجایی زمان برگزاری کلاس و مکان برگزاری امتحان (میان ترم):